Akademia  Lipińskiego przygotowała następujące systemy informatyczne:

  1. Euczelnia  - to system związany ze sprawami organizacyjnymi ANS, w tym: dostęp do planów zajęć, linki do zajęć online, linki kursów e-learningowych; opłaty; oceny, elektroniczny indeks, obsługa kont używanych w innych systemach. Adres strony z systemem  euczelnia: euczelnia.wseip.edu.pl
  2. Moodle - asynchroniczny system nauczania na odległość, w którym wykładowy publikują materiały do zajęć, przeprowadzają testy, zbierają prace zaliczeniowe. Adres systemu: moodle.lipinski.edu.pl
  3. Microsoft 365 - system do nauki synchronicznej (wykłady/ćwiczenia na żywo), Adres strony Microsoft 365: www.office.com
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 września 2023, 09:20