Praktyka zawodowa
2022/2023 letni
Przedmiot: Praktyka zawodowa

Grupy: prak/CIR/2022/EMT/ NStac
Ilość godzin: 125
ECTS: 5

Kierunek: Ekonomia
Plan: EMT (CiR) Ekonomia st II stopień, nstac 22/23
Semest: 2

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
praktyka zawodowa

Seminarium magisterskie
2022/2023 letni
Przedmiot: Seminarium magisterskie

Grupy: dr Agnieszka Schmeidel/CIR/2022/EMT/
Ilość godzin: 18
ECTS: 5

Kierunek: Ekonomia
Plan: EMT (CiR) Ekonomia st II stopień, nstac 22/23
Semest: 2

Forma zaliczenia: Zaliczenie
Typ grupy:
Seminarium

Rachunkowość finansowa
2022/2023 letni
Przedmiot: Rachunkowość finansowa

Grupy: konw/CIR/2022/EMT/ NStac
Ilość godzin: 20
ECTS: 4

Kierunek: Ekonomia
Plan: EMT (CiR) Ekonomia st II stopień, nstac 22/23
Semest: 2

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
Konwersatorium