Ochrona informacji niejawnych
2022/2023 letni
Przedmiot: Ochrona informacji niejawnych

Grupy: BWM F/n/2021/ NStac
Ilość godzin: 18
ECTS: 3

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Egzamin
Typ grupy:
Wykład

Seminarium magisterskie
2022/2023 letni
Przedmiot: Seminarium magisterskie

Grupy: drCisowski/BWM F/n/2021 NStac
Ilość godzin: 25
ECTS: 5

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie
Typ grupy:
Seminarium

Seminarium magisterskie
2022/2023 letni
Przedmiot: Seminarium magisterskie

Grupy: drBuras/BWM F/n/2021/ NStac
Ilość godzin: 25
ECTS: 5

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie
Typ grupy:
Seminarium

Zakres, fazy i zasady zarządzania kryzysowego
2022/2023 letni
Przedmiot: Zakres, fazy i zasady zarządzania kryzysowego

Grupy: Cw/ModułZK/BWMF/2021/ NStac
Ilość godzin: 15
ECTS: 3

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F / Mod. Zarządzanie Kryzysowe
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
Ćwiczenia

Dowodzenie i kierowanie operacjami w sytuacjach kryzysowych
2022/2023 letni
Przedmiot: Dowodzenie i kierowanie operacjami w sytuacjach kryzysowych

Grupy: Cw/ModułZK/BWMF/2021/ NStac
Ilość godzin: 15
ECTS: 3

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F / Mod. Zarządzanie Kryzysowe
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
Ćwiczenia

Dowodzenie i kierowanie operacjami w sytuacjach kryzysowych
2022/2023 letni
Przedmiot: Dowodzenie i kierowanie operacjami w sytuacjach kryzysowych

Grupy: Moduł ZK/BWMF/2021/ NStac
Ilość godzin: 10
ECTS: 2

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F / Mod. Zarządzanie Kryzysowe
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
Wykład

Zakres, fazy i zasady zarządzania kryzysowego
2022/2023 letni
Przedmiot: Zakres, fazy i zasady zarządzania kryzysowego

Grupy: Moduł ZK/BWMF/2021/ NStac
Ilość godzin: 15
ECTS: 3

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F / Mod. Zarządzanie Kryzysowe
Semest: 4

Forma zaliczenia: Egzamin
Typ grupy:
Wykład

Seminarium magisterskie
2022/2023 letni
Przedmiot: Seminarium magisterskie

Grupy: drSabat/BWM F/n/2021 NStac
Ilość godzin: 25
ECTS: 5

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie
Typ grupy:
Seminarium

Wykład monograficzny
2022/2023 letni
Przedmiot: Wykład monograficzny

Grupy: BWM F/n/2021/ NStac
Ilość godzin: 20
ECTS: 4

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Typ grupy:
Wykład

Bezpieczeństwo wewnętrzne - regulacje prawne
2022/2023 letni
Przedmiot: Bezpieczeństwo wewnętrzne - regulacje prawne

Grupy: BWM F/n/2021/ NStac
Ilość godzin: 15
ECTS: 3

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Plan: BWM F II stopnia niestacjonarne
Semest: 4

Forma zaliczenia: Egzamin
Typ grupy:
Wykład